Norsk Sankt Bernhard klubb (NSBK)
Klubben ble stiftet 01.01.91 og er en medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og
medlem av WUSB (Welt Union der St. Bernhard Clubs).

NSBK er raseklubb for rasene Kort og Langhåret St. Bernhard.

NSBK ønsker å legge til rette for å fremme utviklingen av rasen, arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper, og utvikle fysiske og psykiske sunne og sosialt veltilpassede hunder. Vi ønsker å motivere våre medlemmer til riktig behandling av hunder og å skape aktiviteter- og et positivt miljø for alle SB eiere .