7. feb, 2019

Følgende oppdateringer er gjort i dag

Det vil bli arrangert aktivitetsdag i Østfold i slutten av august. Følg med for nærmere informasjon under Aktivitetsdag.

Under Valper ventes er det lagt til et kommende kull som forventes i mars.

Jobben med å overflytte resultater fra den gamle hjemmesiden er nå ferdig og kan sees under Resultater og bilder. Det er noen år som mangler (som heller ikke var på den gamle hjemmesiden), men så fort de kommer vil de også legges ut.