29. apr, 2019

Endringer i styret

Anne Lise Rognerud har trukket seg fra stitt verv som sekretær i styret. Inntil neste styremøte deler nåværende styremedlemmer hennes oppgaver, og henvendelser kan gå til leder.nsbk@gmail.comTove Myrvang Langegård som var 1. vara har også trukket seg.