LOVVERK

Norsk Sankt Bernhard Klubb

Vedtekter og Retningslinjer.

2012 NSBK Den nye lov for NSBK Via NKK

2_Generelle_retningslinjer_NSBK_rev3

3_Retningslinjer_for_lokale_grupper_og_aktiviteter_rev1

6_Retningslinjer_for_Opplysningssentral_rev1 (1)

10_Retningslinjer_for_Medlemsregister_rev4

11_Retningslinjer_for_Regnskap_rev3

14_Retningslinjer_for_Arkiv_og_post_rev1

15_Retningslinjer_for_Bernhardposten_rev2

Oppdretterliste

oppdretters_valpeformidling_2015

Retningslinjer_for_valpeformidling

retningslinjer_mestvinnerlisten

Retningslinjer_for_spesialutstilling

Nettvett-nsbk_2017