Når du skal kjøpe valp er det viktig å være godt informert. I den forbindelse vil Styret i NSBK gjøre oppmerksom på flg. mht. kontrakter:
Norsk Kennel Klub har utarbeidet kontrakter mellom kjøpere og selgere av hunder. Disse kan leses på NKKs hjemmesider /bestilles hos NKK. (www.NKK.no). Kontraktene er veiledende .Oppdretterne i vår klubb følger som oftest NKKs veiledning, men variasjoner forekommer. Styret i Norsk Sankt Bernhard Klubb anbefaler at alle leser kontraktene nøye og diskuterer uklare punkter før man underskriver. Kontrakter er en privat sak mellom kjøper og selger, og klubben påvirker ikke innholdet i disse. Skulle det allikevel være uklarheter eller uenigheter kan styret bistå med råd.

Ønsker du mer info? Send gjerne en mail til NSBKs valpeformidler:

Emilie Marhaug epost nsbkvalpeformidling@gmail.com

Opdretterne som bruker denne tjenesten oppfyller Norsk Sankt Bernhard Klubbs krav til bruk av valpeformidling.

Før du bestiller valp er det også viktig å lese "Gode råd til deg som er på utkikk etter valp"